Wspólnie z całym Kościołem
strona główna | parafie w Lesznie | rachunek sumienia | kontakt
Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach.
Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym. Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem.
Antoine de Saint-Exupery                                                 

RACHUNEK SUMIENIA
Dla młodzieży ks. Norbert Sarota | Dla młodzieży | Dla dorosłych (1) | Dla dorosłych (2) | Dla rodziny | Ojców Oblatów | ks. Maruisza Pohla


Rachunek sumienia dla dorosłych

Każdego roku te same kolejki. I myśl, że w tym czasie można byłoby zrobić coś innego. Kto wie czy nie bardziej pożytecznego. Ale tu się nie da nikogo ani niczego przyspieszyć. Można się tylko denerwować; można zrezygnować z czekania albo też dobrze wykorzystać ten czas i przygotować się do sakramentu spowiedzi.
Poniższy rachunek sumienia został opracowany w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego (kanony od 2052 do 2557), które komentują Dekalog - Dziesięć Bożych Przykazań. Oparcie się na Dziesięciu Słowach pozwala zrozumieć, że nasze życie moralne jest odpowiedzią na uprzednią, wcześniejszą miłość do każdego z nas. "Bóg nas pierwszy umiłował. Miłość Jedynego Boga jest przypomniana w pierwszym z "dziesięciu słów". Przykazania wyjaśniają z kolei odpowiedź miłości, do której udzielenia wobec Boga jest powołany człowiek" (KKK 2083)

(zobacz: - www.katechizm.diecezja.elk.pl )

W niektórych pytaniach nie chodzi o sprowokowanie poczucia winy czy wmówienie grzechu. Sprowadza się to raczej do refleksji, która ma uwrażliwić na miłość, którą winni jesteśmy sobie nawzajem.
Ach, i jeszcze jedno. Jeśli stoisz w tej kolejce to oznacza, że uznajesz, że Bóg ma prawo pytać Cię o Twoje życie i postępowanie. Czyni to przez wspólnotę Kościoła. Twoja obecność oznacza i to, że uznajesz tę zależność. A to wbrew wszelkim pozorom bardzo, bardzo dużo.1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
 • Czy moja wiara szuka zrozumienia?
 • Czy pogłębiam wiarę poprzez lekturę religijną?
 • Poprzez czytanie Słowa Bożego? Poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które rodzą się z refleksji człowieka wierzącego?
 • Czy nie popadam w rozpacz lub w arogancką [zuchwałą] ufność (grzechy przeciwko nadziei, która rodzi się z zawierzenia wszystkiego Bogu), że cokolwiek złego nie uczynię Bóg - Miłość mi wybaczy?
 • Czy nie grzeszę obojętnością i oziębłością wobec Boga?
 • Czy nie cechuje mnie niewdzięczność wobec Niego?
 • Czy znajduję czas na codzienną modlitwę - na bezużyteczne i bezinteresowne marnotrawienie czasu dla Pana Boga?
 • Czy znajduję czas na lekturę - studium Pisma świętego?
 • Czy uznaję Go Pan, Stwórcę i Mistrza, czyli fundamentalny punkt odniesienia w moim życiu i w moich wyborach?
 • Czy mam innych bogów poza Panem?
 • Czy ktoś lub coś nie zajmuje miejsca, które należy się Panu?
 • Czy nie ubóstwiam kogoś lub czegoś, kto lub co Bogiem nie jest?
 • Czy jestem zabobonny, czyli czy wiążę skuteczności modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z pominięciem wewnętrznego usposobienia, jakiego modlitwa i sakramenty wymagają?
 • Czy korzystam z horoskopów, astrologii, chiromancji, wróżb, jasnowidztwa?
 • Czy nie uprawiam magii i czarów?
 • Czy nie kuszę Pana, wystawiając na próbę - w słowach lub uczynkach - jego dobroci i wszechmocy?
 • Czy nie wątpię w Jego miłość, moc i dobroć?
 • Czy nie sprofanowałem sakramentów, osób, rzeczy lub miejsc poświęconych Panu?
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego na daremno
 • Czy kształtuję w sobie wrażliwość na to, co święte, co należy do Boga?
 • Czy nie nadużywam imienia Pana Boga, Jezusa Chrystusa, Błogosławionej Dziewicy i wszystkich świętych?
 • Czy nie popełniłem grzechu bluźnierstwa, który polega na tym, że wewnętrznie lub zewnętrznie używałem słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań skierowanych przeciwko Bogu i Jego Świętym oraz Kościołowi?
 • Czy wiem, że tradycja biblijna zna modlitwę lamentacji, w której człowiek wierzący z bólem i z wyrzutem powierza się Bożej Miłości?
 • Czy splamiłem się wiarołomstwem, to znaczy obietnicą, której nie miałem zamiaru dotrzymać?
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
 • Czy uczestniczyłem w liturgii Kościoła w niedzielę (pamiętając, że ważny powód - np. choroba lub pielęgnacja niemowląt - zwalnia mnie z tego obowiązku)?
 • Czy uczestniczyłem w liturgii Kościoła w święta nakazane: Wielkanoc, Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie, Wniebowstąpienie, Boże Ciało, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych?
 • Czy powstrzymywałem się w niedziele od prac i zajęć, które nie były konieczne (pamiętając, że obowiązki rodzinne lub ważna zadania społeczne stanowią słuszne usprawiedliwienie niewypełniania nakazu odpoczynku niedzielnego), a które przeszkadzały w oddawaniu czci Bogu?
 • Czy szanowałem prawo moich pracowników do niedzielnego i świątecznego odpoczynku czy też poddałem się niewolnictwu pracy i ubóstwieniu pieniądza?
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 • Czy szanuję godność każdego członka mojej rodziny?
 • Czy nie rujnuję mojej rodziny, moich dzieci i mojego małżeństwa przez pijaństwo i alkoholizm? Przez hazard?
 • Czy zdaję sobie sprawę z tego, że siłą naszych rodzin nie jest to, że unikamy konfliktów i kłótni, ale fakt, że każdego dnia wybaczamy sobie wielkodusznie nasze winy i zaniedbania?
 • Czy uświadamiam sobie, że moje dziecko jest dzieckiem Bożym i należy do Boga?
 • Czy moja rodzina jest przestrzenią, w której pielęgnujemy wartości moralne, czcimy Boga i uczymy się używać naszej wolności dla budowania wspólnego życia?
 • Czy zdaję sobie sprawę, że jako rodzic jestem odpowiedzialny nie tylko za przekazanie życia, ale także za wychowanie moralne i formację duchową mojego dziecka?
 • Czy włączam moje dziecko w życie Kościoła i parafii?
 • Czy okazuję posłuszeństwo moim rodzicom pamiętając o tym, że jak długo dziecko mieszka z rodzicami, powinno być posłuszne każdej prośbie rodziców, która służy jego dobru lub dobru rodziny?
 • Czy szanuję moich rodziców?
 • Czy okazuję im wdzięczność za dar przekazanego życia i wiary?
 • Czy ponoszę współodpowiedzialność za dobro wspólne płacąc podatki?
5. Nie zabijaj
 • Czy podejmuję trudny wysiłek przebaczenia doznanych krzywd i urazów?
 • Czy staram się modlić za moich wrogów i nieprzyjaciół próbując w ten sposób spojrzeć na nasz konflikt z perspektywy Boga?
 • Czy pielęgnuję doznane krzywdy i urazy wspominając je i rozpowiadając?
 • Czy usunęłam ciążę?
 • Czy współdziałałem przy usuwaniu ciąży?
 • Czy używałem środków poronnych?
 • Czy namawiałem lub zmuszałem do usunięcia ciąży?
 • Czy podawałem środki poronne (nie mylić ze środkami antykoncepcyjnymi)?
 • Czy moja postawą lub zachowaniem nie spowodowałem zgorszenia, które drugiego człowieka doprowadziło do popełnienia zła?
 • Czy nie nadużywam pożywienia, alkoholu, tytoniu lub leków?
 • Czy namawiałem osoby niepełnoletnie do spoży
 • Czy zmuszam moich pracowników, aby sprzedawali alkohol nieletnim?
 • Czy zażywałem narkotyki? Czy rozprowadzałem narkotyki?
 • Czy namawiałem do spożywania narkotyków? Czy narażałem moje i cudze zdrowie oraz życie przez nieodpowiedzialny udział w ruchu drogowym?
 • Czy prowadziłem pojazd będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków?
6. Nie cudzołóż i Nie pożądaj żony bliźniego swego
 • Czy podejmowałem wysiłek panowania nad impulsami mojego ciała?
 • Czy manipulowałem cudzymi uczuciami w celu zaspokojenia moich pragnień cielesnych lub psychicznych?
 • Czy zachowywałem wstydliwość? Czy popełniłem grzech masturbacji?
 • Czy dopuściłem się nierządu, którym w Kościele określa się "zjednoczenie cielesne miedzy wolnym mężczyzną i wolną kobietą" poza małżeństwem sakramentalnym?
 • Czy korzystałem z pornografii?
 • Czy rozprowadzałem pornografię?
 • Czy uprawiam prostytucję?
 • Czy korzystałem z usług osób prostytuujących się?
 • Czy dopuszczałem się czynów homoseksualnych pamiętając, że to nie skłonności homoseksualne są grzechem a popełniane czyny homoseksualne?
 • Czy w małżeństwie sakramentalnym przeżywam moją seksualność jako znak głębokiej jedności ze współmałżonkiem i jako znak otwartości na dar życia?
 • Czy uszanowałem osobową godność wszystkich członków mojej rodziny?
 • Czy używałem środki antykoncepcyjne?
 • Czy dopuściłem się zdrady małżeńskiej (cudzołóstwo)?
 • Czy doprowadziłem do rozwodu własnego małżeństwa lub małżeństwa moich bliźnich?
 • Czy popełniłem grzech kazirodztwa?
7. Nie kradnij i Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jest bliźniego.
 • Czy przetrzymywałem rzeczy pożyczone lub znalezione?
 • Czy przywłaszczyłem cudzą własność?
 • Czy korzystam z rzeczy kradzionych?
 • Czy naprawiłem wyrządzoną krzywdę materialną (obowiązek zwrotu)?
 • Czy dopuszczałem się oszustw w handlu lub w innej działalności gospodarczej?
 • Czy wynagradzałem sprawiedliwie ludzi pracujących dla mnie?
 • Czy dopuściłem się przestępstw podatkowych?
 • Czy brałem udział w korupcji i w łapówkarstwie?
 • Czy korzystałem w sposób nieuprawniony z cudzej własności prywatnej lub społecznej?
 • Czy popełniłem grzech lichwy?
 • Czy dopuściłem się niegodziwości wobec zwierząt, świadomy tego, że Bóg powierzył człowiekowi pieczę nad całym stworzeniem?
 • Czy pamiętam o ludziach ubogich i pozbawionych środków do życia?
 • Czy zazdrościłem dobra innych ludzi?
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 • Czy składałem fałszywe świadectwo (wypowiedź sprzeczna z prawdą)?
 • Czy dopuściłem się krzywoprzysięstwa (fałszywe świadectwo złożone pod przysięgą)?
 • Czy obmawiałem, to znaczy bez obiektywnie ważnej przyczyny, ujawniałem wady, błędy i grzechy drugiego człowieka?
 • Czy dopuściłem się oszczerstwa niszcząc kłamliwym słowem czyjeś dobre imię?
 • Czy naprawiłem szkody wyrządzone przez grzech obmowy lub oszczerstwa?
 • Czy ośmieszałem inne osoby?
 • Czy wydawałem pochopne sądy nie stosując miłosierdzia wobec bliźniego?
 • Czy kłamałem, to znaczy nie mówiłem prawdy temu, kto ma prawo ją znać?

Dla młodzieży ks. Norbert Sarota | Dla młodzieży | Dla dorosłych (1) | Dla dorosłych (2) | Dla rodziny | Ojców Oblatów | ks. Maruisza Pohla

Uległeś wypadkowi?
Masz trudności z uzyskaniem odszkodowania?
skontaktuj się z nami
Telefon:790 277 997
pa.pa@poczta.fm
strona główna | parafie w Lesznie | rachunek sumienia | kontakt
                      

projekt i wykonanie J. M. W.